Meille laatu on itsestäänselvyys, johon panostetaan

Tuotantolinjamme kehittyvät jatkuvasti ja meillä on myös monipuolinen testaus- ja tarkastuslaitteisto. Esimerkiksi röntgenlaitteemme avulla voidaan tarkastella tuotteita pintaa syvemmältä ja jäljittää sellaista, mitä paljain silmin ei näe.

Toiminnassamme noudatamme ISO9001-2008-standardia ja henkilökuntaamme koulutetaan jatkuvasti alati kehittyvän alan tarpeisiin.

Tuotekohtainen laadunvarmennus

Electro-Hill Oy:llä on myös kattava testauslaitteisto, jonka avulla voidaan tehdä erilaisia tuotekohtaisia laaduntarkistus- ja varmennustoimenpiteitä. Laitteistoa löytyy esimerkiksi BGA-piirien tarkastukseen, sillä juotoksien onnistumista ei tyypillisesti paljaalla silmällä näe. Esimerkiksi röntgenlaitteiston avulla juotosten onnistuneisuus voidaan tarkistaa ja varmentaa.

Laatu on asiakastyytyväisyytemme kulmakivi,
josta saamme toistuvasti kiitosta

Laatu ei kuitenkaan ole meille vain proseduurien ja auditointien rykelmä. Se on elinehto menestyvälle liiketoiminnalle. Lisäksi se on arvokysymys, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista – emme yhtään vähempää.

Laatu on myös meille suuren ylpeyden aihe ja asiakastyytyväisyytemme kulmakivi, josta saamme toistuvasti kiitosta.

Investoimme elektoniikkatuotannon laatuun monin tavoin

 

Sen lisäksi, että noudatamme ISO9001-standardia, seuraamme jatkuvasti alan kehitystä ja investoimme alati uusiutuvaan huipputeknologiaan sekä henkilökunnan kouluttamiseen. 

Työtilat ja konekantamme edustavat valmistusprosessin kaikilla osa-alueilla ajan ehdotonta huippua kokoluokkansa yrityksissä. Pystymme täyttämään asiakkaidemme korkeimmatkin laatuvaatimukset, täsmällisistä toimitusaikatauluista ja joustavuudesta tinkimättä.

 

Laatutavoitteet ovat osa Electro-Hill Oy:n yritysstrategiaa

 

Electro-Hill Oy:n halu panostaa korkeiden laatuvaatimusten täyttämiseen onkin johtanut nykyisen yritysstrategian luomiseen. Strategia tähtää ensisijaisesti erikoisosaamista edellyttävän, korkeat laatuvaatimukset täyttävän elektroniikan sopimusvalmistukseen kustannustehokkaasti ja joustavasti.