Laatupolitiikka

 

Electro-Hill Oy:n tavoitteena on valmistaa tuotteita joihin asiakas voi olla tyytyväinen ja joista työntekijät voivat olla ylpeitä. Pyrimme myös omaksumaan uudet tuotantomenetelmät ensimmäisten joukossa. Jos nämä tavoitteet toteutuvat, on helppo toteuttaa muutkin yritystoiminnan tavoitteet ja  voimme hyvällä syyllä puhua tuotteidemme korkeasta laadusta.

Laadukkaiden tuotteiden tekeminen ja uusien menetelmien omaksuminen on haastavaa mutta myös palkitsevaa. Se edellyttää jatkuvaa henkilökunnan ammattitaidon kehittämistä.  Tämän tiedämme olevan  tärkeä motivaatiotekijä.

Laatu syntyy jokaisen työntekijän toiminnan tuloksena. Siksi jokaisen työntekijämme on oltava laatutietoinen.  Jokainen vastaa paitsi oman työnsä laadusta myös laatujärjestelmän ja sen ohjeiden tuntemisesta ja noudattamisesta. Jokaisella on myös velvollisuus ja oikeus ilmoittaa laatujärjestelmän puutteista. Johto sitoutuu omalta osaltaan laadun toteutumiseen luomalla sille aineelliset edellytykset, hyvän työympäristön ja asianmukaiset välineet. Ylläpitämään laatujärjestelmää, sekä hakemaan edelleen uusia parantamisalueita.

Yhteistyöllä ja sovittujen pelisääntöjen noudattamisella pyrimme tehokkaaseen toimintaan, virheettömiin toimituksiin ja tyytyväiseen asiakkaaseen.

Toiminassamme sitoudumme kehitämään ja parantamaan toimintaamme jatkuvasti yhä vaativampien palveluiden tarjoamiseen asiakkaillemme. Virheitä mekään emme voi koskaan kokonaan välttää mutta yritämme kääntää ne voitoksemme ottamalla niistä oppia.